تمامی کد هایhtmlبا همراه اموزش

- تمامی کد هایhtmlبا همراه اموزش

تمامی کد هایhtmlبا همراه اموزش

زبان نشانه‌گذاری فرامتن (HTML-Hyper Text Markup Language) زبان نشانه گذاری اصلی صفحات وب است که در سال 1990 توسط تیم‌برنرزلی با عنوان روش نشانه‌گذاری صفحات اطلاعات به نحوی که با  مرورگر قابل مشاهده‌باشند، معرفی شد که نسخه‌‌های مختلف آن طی سالیان گذشته ارائه‌شده‌است.
درword با 46 صفحه حاضر شما بیشتر با زبان HTML آشنا خواهید شد.

 

برای دانلود کلیک کنید