طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس10: ایران، خانهء ما

- طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس10: ایران، خانهء ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس10: ایران، خانهء ما

برای شروع کار، نقشه استان‌های ایران بدون رنگ و نقشه استان محل زندگی دانش آموز را که در آن تقسیمات شهری نیز مشخص شده باشد، تهیه کپی و تکثیر کنید.

نقشه‌ها را بین دانش آموزان توزیع کنید و بگویید در درس قبل شما توسط توضیحات مهدیه و خداداد، تا حدودی با محل زندگی آنها آشنا شدید و پرسش‌هایی نیز درباره محل زندگی خودتان طرح کردید. اکنون روی نقشه گنگ استان‌های کشور، استان محل زندگی خودمان را پیدا و رنگ آمیزی کنید و نام استان‌های همسایه آن را در زیر نقشه بنویسید.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 9 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

 آشنایی دانش آموزان با تقسیمات کشوری
 آشنایی دانش آموزان با برخی از مهمترین خدمات شهرداری
 آشنایی دانش آموزان بااهمیت و لزوم پرداخت عوارض و مالیات
 آشنایی دانش آموزان با دشتها و نواحی مرتفع و بلند ایران
 موقعیت کشور ایران را شناسایی و تشخیص دهند.

هدیه این محصول : طرح درس روزانــه اجتماعــی هفتم، درس گردشگری چیست؟ – طـرح درس من حق دارم

برای دانلود کلیک کنید