مجموعه سری جدید و شگفت انگیز بهبود بازی خود Improve your Chess

- مجموعه سری جدید و شگفت انگیز بهبود بازی خود Improve your Chess

مجموعه سری جدید و شگفت انگیز بهبود بازی خود Improve your Chess

Improve your Chess

NM DAN HEISMAN

چگونه بازی شطرنج خودمان را بهبود ببخشیم؟

توسط دن هیسمن

فرمت فیلم: WMV

تعداد فیلم: 10 پارت

موضوع فیلم: بهبود شطرنج خود

محصول ICC

لیست درس ها:

 • حمله به مهره های کم ارزش
 • پنج روش ساختن مهره ایمن
 • شکستن مهره ها
 • حالت ایمن بازی
 • شاه ایمن
 • فهرست ایمنی ها
 • ایمنی و شمارش
 • فشارها و تهدیدها
 • بذرهای تخریب تاکتیکی
 • سری لومان
 • بهبود شطرنج خود

استاد دن هیسمن یک مربی و استاد بین المللی شطرنج مشهوری است او در این سری جدید از مجموعه خود بررسی بازی های آماتورو استاد بزرگان و چگونه شطرنج خود را بهبود ببخشید را آموزش میدهد. استاد هیسمن در این مجموعه شکستن حرکت ها، پنج روش ساختن مهره امن، حمله به مهره های کم ارزش، حالت های بازی ایمن، شاه امن، فهرست ایمنی و غیره را برای شما به صورت روش آسان توضیح می دهد.

برای دانلود کلیک کنید