دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

- دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

فرمهای خام و قابل ویرایش قراردادهای پروژه و پیمانکاری در قالب ورد و آماده استفاده برای مستند سازی و کنترل و نظارت پروژه 

برخی از از فرمها ب شرح زیر میباشد 

فرم آرماتوربندی

آسانسور

برقکاری 

بتن ریزی

داربست

در و پنجره

دیوار و جدا کننده 

اجرا ساختمان

فوندانسیون

گچ کاری

قالب بندی

قرارداد

کاشی کاری

کولر

لوله کشی

مسکن مهر

موافقت نامه

نظارت ساختمان

پیمتنکاری

پروانه ساختمان

تخریب

و …..

برای دانلود کلیک کنید