پاورپوینت ماوردی

دانلود فایل
 

 

 

 

پاورپوینت ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب
ماوردی با 28 اسلاید تهیه شده است قابلیت ویرایش هم
دارد

در این پاورپوینت به معرفی ایشان پرداخته شده است و کتابهای
که تالیف کرده اند و نظرات ایشان امده است 

 

 اگر این پاورپوینت مدنظر شما نیست می توانید با ارسال
پیامک یا پیام در ایتا به این شماره 09921658946پاورپوینت موردنظر
خود را در اسرع وقت تحویل بگیرید

اسلایدهای از پاورپوینت ماوردی

 

ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی در خلال
سالهای(۳۶۵-۴۵۰ ق) می زیسته است تبحر ماوردی در علوم مختلف اسلامی
و استفاده از تجارب امکان ارائه نوشته هایی در مقوله های مختلف
سیاست را به او داده است با این که وی در عصری می زیست که دانشهای
فلسفی رونق داشت متفکرانی با اتکا بر فلسفه یونان در
متافیزیک،طبیعیات،ریاضیات اخلاق فلسفی و سیاست مدن آثاری می
آفریدند ولی مشی ماوردی شباهتی به آنان نداشت و در دانشهای عقلی
متکلم بود البته آگاهی به آراء فلسفی داشته است.

او یکی از روحانیان دربار خلافت عباسی در نیمه اول قرن پنجم
، قمری قاضی القضات بغداد و از معتمدان خلیفه عباسی القائم بوده
است؛ و بیشتر عمر خود را در بغداد و در خدمت دستگاه خلافت عباسی
گذرانده است مآوردی در برخی از مهمترین وقایع سیاسی این عهد به
عنوان نماینده و فرستاده خلیفه نقش ایفا نموده است در سال ۴۲۸
قمری و در جریان درگیری امرای آل بویه جلال الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ق) و
برادرزاده اش ابوکالیجار (۴۱۵-۴۴۰ ق) از طرف خلیفه عباسی به عنوان
نماینده برای برقراری صلح میان طرفین اعزام گردید (ابن جوزی،
۱۴۱۲)

 در سال (۴۳۵) (ق) نیز خلیفه وی را برای انجام
ماموریتی به نزد حاکم تازه قدرت یافته سلجوقی، طغرل اعزام نمود)
ابن اثیر ۱۳۶۸، جلد ۱۶) کتابهایی که ذیل سیاست توسط اندیشمندان
مسلمان نوشته شده از نظر کمیت بسیار و از نظر اختلاف مشارب هر
کدام به روشی ویژه مباحث سیاسی را تحلیل کرده اند.

مآوردی معتقد است از آنجا که حکومت اسلامی بر پایه شریعت
بنیان نهاده شده است و همه امور خصوصی و عمومی و نیز امور معنوی و
دنیای مادی مردم تحت الشعاع و در قلمرو شریعت میباشد بدین لحاظ
دولت و در رأس آن فرمانروا در همه این حوزهها اختیارات وسیعی دارد
وی یکی از تکالیف دولت و حکومت اسلامی را در حوزه خارجی جهاد با
دشمنان بر می شمارد و معتقد است که جهاد از دو حالت خارج
نیست
دانلود فایل