سالمندان

دانلود فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد (
word ) قابل ویرایش
میباشد.

فهرست مطالب فایل دانلودی:

مقدمه

فصل اول – شناخت موضوع

1-1 تعریف
سالمند

1-1-1پيدايش خانه هاي سالمندان

2-1-1پيدايش خانه هاي سالمندان در
جهان

3-1-1 خانه هاي سالمندان در ايران

جدول  آسايشگاهاي سالمندان استان تهران در سال
1378

2-1 ساختار جمعيتي سالمندان

جدول جمعيت سالمندان بر اساس اطلاعات مرکز آمار
ايران

1-2-1 نمودارهاي جمعيتي

2-2-1 ويژگي هاي دوره سالمندي

ويژگي هاي
فيزيولوژيکي(جسمي-فيزيکي)

ويژگي هاي سايکولوژي(روحي-عاطفي)

ويژگي هاي اجتماعي

3-2-1 روان شناسي دوران سالمندي

افسردگي در سالمندان

علايم افسردگي در سالمندان

بي خوابي در سالمندان

ويژگي هاي اجتماعي

4-2-1 نيازهاي سالمندان

احتياجات عاطفي

احتياجات معيشتي

احتياج به تفريح و سرگرمي

احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي

امنيت

ورزش و سلامت سالمندان

تفريحات

فصل دوم -1-2توصیه های طراحی فضای سبز برای
سالمندان:

2-2 حداقل استانداردهای لازم برای تأسیس سرای
سالمندان در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند انگلستان به شرح زیر
است

3-2 معیارهای طراحی فضای باز برای
سالمندان

شناخت ویژگی های سالمندان

ویژگی های روحی روانی

4-2 شرایط خانه سالمندی از نظر طب
سالمندان

تغذیه سالمندان

امکانات مورد نیاز سالمند در خانه

توصیه های کاربردی

5-2 روانشناسی کامل دوران سالمندی

6-2 مزایای سالمندی

1-6-2 سالمندی؛ کمال و ورزیدگی

2-6-2 ارزش سالمندی

3-6-2 سالمندی؛ دوران تجدید صفات

4-6-2 فکر و احساس سالمندان

5-6-2 تظاهرات سالمندی

6-6-2 سالمندی؛ دوران هجوم بیماری ها و عارضه
ها

7-2 نقش سالمندان در خانواده

1-7-2 فاصله نسل ها

2-7-2 توانایی های سالمندان

3-7-2 نیاز جامعه به سالمندان

4-7-2 برکت وجود سالمندان

5-7-2 خواسته های سالمندان

6-7-2 نیازهای عاطفی سالمندان

فصل سوم
– 1-3موقعیت
سالمندان در دنیای صنعت

2-1-3 راز بی عزّتی سالمندان در دنیای
فناوری

3-1-3 سالمندان در دنیای سنتی

2-3 جایگاه سالمندان در اسلام

1-2-3 ضرورت ارتباط با سالمندان

2-2-3 وظایف جوانان در برابر
سالمندان

3-2-3 وظایف مردم در مورد سالمندان

3-3 خانه سالمندان

1-3-3 پذیرش سالمندی

4-3 سالمندان در خانه

1-4-3 بررسی نمونه های مشابه

نمونه خارجي

پروژه
Humanitos.Bergweg

2-4-3 نمونه داخلي:

خانه سالمندان فرزانگان

خدمات درماني و توان بخشي

خدمات پرستاري و مراقبتي

خدمات تفريحي و اختصاصي

فصل چهارم -1-4  شناخت محيط
طرح

2-4 شناخت زیست بوم استان آذربایجان
غربی

1-2-4 جغرافیای استان

2-2-4 راه های استان

3-2-4 تقسیمات سیاسی استان

3-4جغرافیای طبیعی استان

1-3-4وضعیت گسلها و زلزله خیزی
استان

دریاچه ارومیه

4-4جغرافیای انسانی

5-4ویژگی های اقلیمی

دما

بارندگی

رطوبت نسبی

بادها 

تکتونیک زمین

زون و گسل منطقه ای

6-5 موقعیت شهر ارومیه در ارتباط با جلگه، دریاچه و
رودخانه

وجه تسمیه ارومیه

دروازه های قدیمی شهر

بافت و توسعه فضایی آن در دوران
اخیر

سایت پروژه

فصل پنجم-1-5  فضاهای مورد نیازوضوابط و
استانداردها

1-1-5 شناخت فضاها:

بخش نگهداري

اقامتي

بخش خدماتي

بخش اداري

بخش درماني و توان بخشي

بخش تفريحي و فرهنگي

بخش ارتباطي

2-1-5 استانداردها

اندازه هاي اروگونومي

2-5 ضوابط عمومي طراحي معماري

سطوح

سطوح شيب دار

بازشوها

ميله دستگيره

علائم و تجهيزات

پله

آسانسور

راهرو

سرويس بهداشتي

ساير مقررات

3-5 ضوابط اختصاصي طراحي معماري خانه
سالمندان

الزامات عمومي:

فضاهاي اصلي:

فضاي سکونتي و بهداشتي:

4-5 مبانی نظری طرح

5-5  شناخت ویژگی های
سالمندان

1-5-5ویژگی های روحی روانی

برخی از احساسات مشترک سالمندان عبارتند
از

2-5-5 ویژگیهای جسمی و فیزیکی
سالمندان:

محدودیتهای جسمی-
حرکتی:

الهام ازمعماری خانه های قدیمی در کانسپت
طرح(باتوجه به ویژه گیهای روحی دوره سالمندی)

6-5 معماری خانه های قدیمی

فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی

بررسی نمونه های به جا مانده نشان می
دهد:

حیاط نارنجستان

گودال باغچه

بام

سرابستان

زمستان نشین

تابستان نشین

بهار خواب

اتاق کرسی

پایاب

حوض خانه و سرداب

شوادان

شبستان

شناشیل

و…..

2-6-5خانه های قدیمی ارومیه

مدرسه قديمي هدايت:

خانه
انصاري:

3-6-5 خانه‌هاي تاريخي و قديمي علی رزم
آرای
4-6-5 خانه هاي جنرال :

5-6-5 ساختمان ميرزا آقا اتحاديه

6-6-5 خانه هاي کوچه حاج رسول

7-6-5خانه حديدي

خانه معيري نيا

8-6-5 خانه‌های تاریخی تبریز

9-6-5 خانه های تاریخی اردبیل

شرایط اقلیمی مهمترین اصل در معماری خانه های
اردبیل

خانه های تاریخی اردبیل

7-5 منابع

 

 

 

قسمتی از متن

مقدمه

 

با افزایش مشکلات جامعه کنونی افراد ناچاراً از یک تعداد
اصول رفتاری مناسب انسانی عدول کرده و مجبور میشوند بهترین عزیزان
خود را به محلهای بنام خانه سالمندان بسپارند البته از طرفی واقعا
نمیتوان گفت این کار یک نوع رفتار ناشایست میباشد شرایط زندگی
انسان ماشینی چنان او را سرگم مسایل روزمره نموده که گاها خود را
نیز فراموش کرده تا حدی که حتی برای فرار از مشکلات شان به فکر
خودکشی نیز میافتد .زندگی ماشینی با تمام بیرحمی های خود امکاناتی
را نیز برای رفاه افراد مخصوصا سالمندان فراهم آورده است .تعدادی
از سالمندان به خاطر بیماریهای خاص مثل بیماریهای شدید روانی یا
مشکلات حرکتی قادر به انجام کارهای روزمره خود نبوده و از طرفی
فرزندان و خانواده های آنها نیز به علت کار روزانه خود و یا نبود
جا برای نگهداری از این سالمندان مجبور میشوند آنها را به خانه
های سالمندان بسپارند.امروزه سرای سالمندان به عنوان محلی ناگزیر
برای اسکان تعدادی از سالمندان که جایی را برای زندگی ندارند یا
وضعیتی دارند که خانواده ناچار به سپردن آنان به این اماکن هستند
، به شمار می رود اما همین اماکن نیز باید استانداردهایی را فراهم
کند .

پا گذاشتن به دوره سالخوردگی با بروز
تغییرات جسمانی متعددی همراه است که توانایی‌ها و قابلیت‌های
جسمانی فرد را محدود می‌کند. به همین دلیل محیط زندگی سالمند باید
طوری طراحی شود که او با تمام بیماری‌ها، محدودیت‌ها و
ناتوانی‌های احتمالی خود بتواند به راحتی در آن زندگی کند.

 

فصل اول – شناخت موضوع

1-1 تعریف
سالمند

سالمند از نظر لغوي کسي است که سال هاي زيادي را پشت سر
نهاده است، سال هايي پر از خاطره و تجربه که با گذشت زمان به دست
آمده است.

پيري يعني کم شدن نيرو و فعاليت به تناسب سن تا اينکه در
سراشيبي زندگي شمع حيات به تدريج و آهسته رو به خاموشي
رود.

پديده سالمندي يک سير طبيعي است که در آن تغييرات
فيزيولوژيکي و رواني- اجتماعي در بدن رخ مي دهد. البته اتفاق مي
افتد که سالمندي فيزيولوژيکي با سالمندي رواني و سالمندي اجتماعي
در يک فرد به صورت همزمان روي ندهد، زيرا ممکن است فردي از نظر
زيستي و جسمي سالمند تلقي شود و ليکن از نظر روانشناسي خود را
جوان احساس کند و يا بر عکس امکان دارد جامعه فردي را که از نظر
زيستي و رواني سالمند نيست به ايفاي نقش اجتماعي سالمند وادار
نمايد.

ساده ترين راه براي تعريف پيري عبارت است از شمردن تعداد
سال هايي که از بدو تولد طي شده است. به طور کلي، امار مربوط به
پيران، 65 سالگي را به صورت قراردادي آغاز پيري تعيين مي کند. در
مورد بعضي افراد انتقال به تدريج انجام مي گيرد، حال انکه در مورد
افراد ديگر انتقال از دوره اي به دوره ديگر به سرعت و همراه با
صدمات روحي به وقوع مي پيوندد. در جامعه ما سن  65 تا 70
سالگي آغاز پيري را مشخص مي نمايد زيرا با سن بازنشستگي مطابقت
دارد. بنابراين ورود به دوره پيري را تا اندازه اي قانون معين مي
کند، هر چند که در بعضي افراد ممکن است سن آغاز پيري کمتر و يا
بيشتر باشد.

احساس پيري يک مسئله دروني و رواني است و در افراد مختلف
متفاوت است، ولي به طور کلي پيري، يعني “کاهش نيروي جسماني- ذهني
به تناسب افزايش سن”. به عبارت ديگر سالمند فردي است که از نظر
فيزيولوژيکي يا رواني به مقطعي مي رسد که بسياري از کارها را به
تنهايي نمي تواند انجام دهد.

و…………

 
دانلود فایل