پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

- پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

 در قالب ppt ودر45اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

 

کلیات

 

منشا: مزودرم و اکتودرم (نورال کرست)

 

تغییر سلولهای مزودرمی به بافت هم بند شل جنینی (مزانشیم) در انتهای 4th w

 

سه منشا متفاوت مزانشیم (بافت هم بند جنینی)

مزودرم

 

مزانشیم پاراآگزیال : سومایتها و یا سومیتومرهای پره اکسیپیتال (کرانیال)

    

ایجاد عضلات مخطط در سر، تنه و اندام

 

مزانشیم لترال پلیت (سوماتوپلوریک): و بخش مشخصی از هر سومایت

    

ایجاد عناصر اسکلتی، لیگامانها، تاندونها، فاسیاها، بافت همبند عضلانی

 

اکتودرم

 

مزانشیم نورال کرست: میدبرین و هایندبرین

    

عناصر اسکلتی ویسروکرانیوم و بیشتر نوروکرانیوم، لیگامانها، تاندونها، فاسیا و بافت همبند عضلانی

 

برای دانلود کلیک کنید