سناریو شبیه سازی serverبا cisco Packet tracer

- سناریو شبیه سازی serverبا cisco Packet tracer

سناریو شبیه سازی serverبا cisco Packet tracer

در این سناریو که با packet tracer شبیه سازی شده است یک پرینتر، یک pc، یک لپ تاپ و هفت سرور(ftp,mail,sys log,NTP,DNS,WEB,DHCP)به یک سوئیچ متصل شده اند.در این سناریو فعالیت و در واقع عملکرد هر کدام از سرورها بصورت عملی توضیح داده می شود و کاربر بوسیله لپ تاپ وpcبه این سرورها دسترسی خواهد داشت.

توضیح کامل در یک فایل ویدئویی به همراه سورس قرار داده شده است.

برای دانلود کلیک کنید