پاورپوینت بخش پنیر UF

- پاورپوینت بخش پنیر UF

پاورپوینت بخش پنیر UF

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

پنیر عبارت است از فرآورده ای تازه یا رسیده که به صورت نرم، نیمه سخت، سخت، و خیلی سخت بوده که ممکن است پوشش داده شده باشد و در آن نسبت پروتئین آب پنیر به کازئین نباید بیشتر از پروتئین شیر ، که با یکی از دو روش زیر تولید می گردد باشد.

الف- لخته شدن کامل یا نیمه کامل پروتئین شیر ، شیر بدون چربی ، شیر کم چرب، خامه، چربی آب پنیر یا پس آب کره و هر گونه ترکیبی از این مواد که بر اساس عملکرد رنت یا سایر عوامل منعقد کننده مناسب ایجاد شود و به وسیله ی آب گیری جزئی می توان غلظت ماده خشک شیر مورد استفاده (به ویژه پروتئین بخش کازئینی) را افزایش داده به طوری که میزان پروتئین پنیر به طور مشخصی بالاتر از پروتئین کلیه مواد شیری ذکر شده در تولید پنیر خواهد شد.

ب- فرآیندی که باعث ایجاد انعقاد در پروتئین شیر و سایر مواد شیری ذکر شده در بند الف می شود و پنیر تولید شده از نظر ویژگی ها ی فیزیکی، شیمیایی و ارگانولپتیک مشابه پنیر ایجاد شده در بند الف می باشد.
پنیر رسیده

پنیری است که بلافاصله بعد از تولید قابل مصرف نبوده و می بایست در مدت زمان و دمای معینی در شرایط خاص نگهداری شود تا تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی لازم در آن ایجاد شود.

پنیر تازه یا نرسیده

پنیری است که بعد از زمان کوتاهی پس از تولید و فرآوری ، آماده ی مصرف باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش پنیر UF

ترکیبات اصلی

ویژگی ها

روش تولید پنیر Uf

بسته بندی

ماده خشک

نام و علامت تجارتی

جداسازی به روش اولترا فیلتراسیون

ترکیبات و مشخصات پنیر UF

دلایل برتری پنیرUF

UFفلوچارت تولید پنیر

ویژگی های شیمیایی و روش های آزمون پنیر تازه

تکرارپذیری:

اندازه گیریاسیدیته پنیر

اندازه گیریPH

اندازه گیری رطوبت و ماده خشک

-اندازه گیری پروتئین پنیر به روش کجلدال

برای دانلود کلیک کنید