نمونه قرارداد کارفرما وکارگر با مدت معین

- نمونه قرارداد کارفرما وکارگر با مدت معین

نمونه قرارداد کارفرما وکارگر با مدت معین

نمونه قرارداد کارفرما وکارگر با مدت معین

نمونه قرارداد آماده وحرفه ای صاحبان کسب وکار وشرکت ها وموسسات

جهت هرگونه بهره برداری

کاملا حرفه ای وحقوقی و قابل تغییر وبومی سازی

2 صفحه فایل word 

 

 

برای دانلود کلیک کنید