مدیریت کلاس درس PPT

- مدیریت کلاس درس PPT

مدیریت کلاس درس PPT

 

 

نام محصول : پاورپوینت مدیریت کلاس درس

فرمت : PPT

تعداد اسلاید : 26

زبان : فارسی

حجم فایل : 0.3 مگابایت

سال گردآوری : 1401

 

کلاس درس به عنوان یک سیستم اجتماعی، محلی برای تعلیم و تربیت است. دانش آموزان یک اجتماع کوچک هستند که دارای باورها، هنجارها و ارزشهای مشترکی هستند.

اگر به ویژگی ها، خواسته ها، نیازها و باورهای اجتماعی این گروه اجتماعی در فرآیند یاددهی- یادگیری توجه نشود و فضای آموزشی به نحو مطلوب مدیریت نگردد، فعالیتهای آموزش و پرورش اثربخشی و کارآیی خود را از دست خواهد داد. لذا مدیریت کلاس درس ضروری به نظر می رسد.

مدیریت کلاس درس همانند مدیریت سایر سیستمها مستلزم داشتن کارکردهایی چون برنامه ریزی سازمان دهی رهبری نظارت و ارزشیابی است.
 

محیط آموزشی

منبع فیزیکی اقتصادی در کیفیت آموزش بسیار مؤثر است. ولی از حوزه اختیارات معلم خارج است.
منبع نیروی انسانی : شامل مدیران- معلمان- دانش آموزان- والدین عوامل اصلی در برنامه ریزی محیط های آموزشی اند.
 
در صورتی نظام مدرسه دارای کارآیی است که مجریان برنامه های آموزشی شناخت لازم را نسبت به تعلیم و تربیت داشته باشند.
بدون تردید اثربخش ترین نیرو در کلاس درس نسبت به سایر منابع انسانی معلم است که بینش ودانش او در زمینه مدیریت کلاس درس و سازماندهی فعالیتهای آموزشی می تواند موجب تحول و تقویت کارکردهای نظام مدرسه گردیده و محیط مدرسه را برای دانش آموزان جذاب و برانگیزاننده سازد.

 

برای دانلود کلیک کنید