شیمی عمومی 1: آموزش ویدئویی اوربیتال اتمی و آرایش الکترونی

- شیمی عمومی 1: آموزش ویدئویی اوربیتال اتمی و آرایش الکترونی

شیمی عمومی 1: آموزش ویدئویی اوربیتال اتمی و آرایش الکترونی

اوربیتال در واقع محدوده‌ای از فضای اطراف هسته اتمه که احتمال یافتن الکترون توی اون وجود داره و این احتمال در نزدیکی هسته، بیشترین مقدار رو داره ولی برای تموم نقاطی از فضا که فاصله معینی از هسته دارن، احتمال معینی وجود داره. این آموزش به زبلن ساده اوربیتال اتمی و آرایش الکترونی را بیان می کند.

تعداد فایل: 1

فرمت:avi

برای دانلود کلیک کنید