آموزش ویدئویی قانون اول ترمودینامیک (ویژه رشته های مهندسی)

- آموزش ویدئویی قانون اول ترمودینامیک (ویژه رشته های مهندسی)

آموزش ویدئویی قانون اول ترمودینامیک (ویژه رشته های مهندسی)

در واقع تعریف قانون اول چنین است: اگر به سیستمی گرما داده شود یا از آن گرما گرفته شود، انرژی درونی سیستم تغییر خواهد نمود که حاصل آن کار انجام شده توسط سیستم یا کار مورد نیاز سیستم برای تغییر انرژی درونی خواهد بود. این آموزش ویذئویی به قانون اول ترمودینامیک (ویژه رشته های مهندسی) اختصاص دارد و حاوی تمرین های حل شده نیز می باشد.

تعداد فایل: 7

فرمت: avi

 

برای دانلود کلیک کنید