نکات کنکوری تاریخ سال یازدهم علوم انسانی

- نکات کنکوری تاریخ سال یازدهم علوم انسانی

نکات کنکوری تاریخ سال یازدهم علوم انسانی

حدود 28 صفحه از فصل 1 تا فصل 7 نکات کنکوری تاریخ علوم انسانی

نمونه متن:

تاریخ سال یازدهم:

درس اول :منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

*گونه های منابع تاریخی:

(1) منابع غیر نوشتاری (شامل :(1) بناهای تاریخی (2) ابزارها و وسایل ساخته انسان (3) آثار شفاهی )

(2) مراجع و منابع نوشتاری

* مکان های تاریخی به عنوان  بستر وقوع یک رویداد تاریخی به شمار می روند و آثار و  بناهای تاریخی از مهم ترین منابع پژوهش درباره گذشته محسوب می شوند.

*وسایل دست ساز انسان برای مورخان از منابع بسیار موثق محسوب می شوند و میتوان گفت گواه روشنی بر نوع فرهنگ و طرز تفکر و  چگونگی عقاید و آداب  و رسوم پیشینیان هستند; از این رو , بررسی این آثار اطلاعات بسیار مفیدی برای بازافرینی گذشته در اختیار مورخان میگذارند.

* مطالعه روشمند آثار شفاهی , کمک زیادی به شناخت فرهنگ , آداب و  رسوم و سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم میکند.*مراجع و منابع مکتوب تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی از تنوع فراوانی  برخوردارند.

برای دانلود کلیک کنید