فایل تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح سورفکتانت (Surfactant)

- فایل تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح سورفکتانت (Surfactant)

فایل تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح سورفکتانت (Surfactant)

سورفکتانت ها (Surfactant) موادی هستند که کشش سطحی بین دو مایع یا بین یک مایع و یک جامد را کاهش می دهند. به طور کلی ، هر ماده ای که بر کشش سطحی تاثیر بگذارد ، می تواند یک سورفکتانت در نظر گرفته شود ، اما ممکن است به عنوان عوامل خیس کننده ، امولسیون کننده ، مواد کف کننده و پخش کننده نیز عمل کنند. این فایل به تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح سورفکتانت (Surfactant) اختصاص دارد.

تعداد:1

فرمت: Pdf

برای دانلود کلیک کنید