طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم24 : حل مسئله‌های چند مرحله‌ای و ساعت تقریبی

- طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم24 : حل مسئله‌های چند مرحله‌ای و ساعت تقریبی

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم24 : حل مسئله‌های چند مرحله‌ای و ساعت تقریبی

در صفحه آغازین تم24 دانش آموزان با فرش و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد فرش پی می‌برند. آموزگار در مورد فرش و سایر صنایع دستی ایران نکاتی که به نظرش می‌رسد را به دانش آموزان گوشزد می‌کند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 11 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل یا محور اعداد
راهبرد زیر مسئله و حل مسئله‌های چندمرحله ای
تمرین خواندن ساعت دقیق
تشخیص اینکه زمان از یک ساعت مشخص گذشته است یا خیر و بیان دقیق تر زمان
درک صحیح از پیوستگی زمان و بیان تقریبی ساعت
طراحی الگو توسط دانش آموزان
درک تقارن نسبت به محور افقی و عمودی و کامل کردن شکل
نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹

هدیه این محصول : طرح درس روزانه ریاضی اول، آشنایی با نماد تفریق و مقایسه اندازه ها – آشنایی با نماد جمع

برای دانلود کلیک کنید