دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه دی ماه

- دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه دی ماه

دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ویژه دی ماه

دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان از صفحه 64 تا 91که طبق بودجه بندی تدریس برای دی ماه می باشد.

این آزمون می تواند ارزشیابی مناسبی برای آموخته های دانش آموزان در ماه دی باشد.

سطح دشواری این سوالات متوسط است و سوالات  مطابق تصاویر می باشد.

فرمت سوالات :

word &PDF

برای دانلود کلیک کنید