آموزش ویدئویی قواعد نام گذاری آیوپاک و ساختار آلکان ها (Alkanes) (شیمی آلی 1)

- آموزش ویدئویی قواعد نام گذاری آیوپاک و ساختار آلکان ها (Alkanes) (شیمی آلی 1)

آموزش ویدئویی قواعد نام گذاری آیوپاک و ساختار آلکان ها (Alkanes) (شیمی آلی 1)

آلکان‌‌ها ترکیبات آلی شامل اتم‌های کربن با پیوند یگانه کربن-هیدروژن و بدون هیچ گروه عاملی هستند و به سه گروه آلکان با زنجیره خطی، شاخه‌دار و سیکلوآلکان (آلکان حلقوی) تقسیم می‌شوند. همچنین، این مواد آلی از جمله هیدروکربن‌های سیرشده (اشباع) به شمار می‌آیند و کمترین واکنش‌پذیری را بین هیدروکربن‌ها دارند. این آموزش ویدئویی به قواعد نام گذاری آیوپاک و ساختار آلکان ها اختصاص دارد.

تعداد فایل:1

فرمت: avi

برای دانلود کلیک کنید