برنامه متلب تفاضلات در آنالیزعددی

- برنامه متلب تفاضلات در آنالیزعددی

برنامه متلب تفاضلات در آنالیزعددی

در این برنامه روش تفاضلات (به همراه توضیح فارسی) بطورکامل نوشته شده است همراه با خطاها و تعداد تکرارها و یک برنامه کامل برای پروژه  میباشد . …برای رشته هایی که آنالیزعددی و آنالیزعددی پیشرفته دارند.

برای دانلود کلیک کنید