دنیای متاورس

برای درک بهتر مفهوم فرا وجه، گاهی به معنای آن نگاه می کنیم. Metaverse از دو کلمه Meta و Verse ساخته شده است. Meta به معنای برتر و Vers است که از کلمه Universe به معنای جهان گرفته شده است. به این ترتیب می توان اصطلاح متاورس را «جهان برتر» یا «جهان برتر» در نظر گرفت.

Metaverse به عنوان یک شبکه مجازی عمل می کرد که در آن کاربران می توانستند با یکدیگر و سایر اجزای محیط اطراف خود تعامل داشته باشند. به عبارت دیگر، در متاورس، افراد هم به صورت آنلاین و هم به صورت مجازی نقش بازی می کنند.
این دنیای مجازی جنبه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی، واقعیت مجازی (VR)، فناوری واقعیت افزوده (AR) و در نهایت، بلاک چین را ادغام می‌کند. به همین دلیل می توان متاورس را به دنیایی که توسط واقعیت مجازی و افزوده ایجاد شده است نسبت داد.

همیشه سادگی رمز زیباییست! مقاله متاورس چیست ارزوب به سادگی مفهوم متاورس را شرح داده است.