فیلم شروع انگلیسی با دفاع جوجه تیغی برای سیاه The English Hedgehog Defence

- فیلم شروع انگلیسی با دفاع جوجه تیغی برای سیاه   The English Hedgehog Defence

فیلم شروع انگلیسی با دفاع جوجه تیغی برای سیاه The English Hedgehog Defence

The English Hedgehog Defence

by  Lubomir Ftacnik

شروع انگلیسی با دفاع جوجه تیغی برای سیاه  

توسط لوبومیر فتانیک

سطح:بازیکنان مسابقات و حرفه ای

زمان آموزش: 3 ساعت 50 دقیقه

محصول چیس بیس

دارای فایل pgn مورد استفاده در اندروید و کامپیوتر

 

 

این دی وی دی توسط لوبومیر فتانیک با ساختار جوجه تیغی و پتانسیل فوق العاده خود به ایجاد متقابل فعال برای سیاه می پردازد. درخواست تجدید نظر از توسعه مهره ارتجاعی در اطراف یک ساختار پیاده پویا به گسترش بسیاری از گشایش های دیگر کمک کرده است. نویسنده آگاهانه بررسی خود را به انگلیسی جوجه تیغی با تاکید بر چالش های چهره سیاه زیر تمرکز وزیر سفید پس از 

1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 e6 4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.0-0 Be7 7.d4 cxd4 8.Qxd4

در حالی که سیاه برای زنده ماندن از چالش های مختلف درپوزیسیون خود به عنوان متجاوزگر از یک برتری کمی برخوردار است و به طور آزادانه سوار های خود را توسعه میدهد و پس از آن موفق به دفع کردن تجاوز مستقیم و چشم انداز حریف خود کاملا امیدوار است. افزایش محبوبیت یک طرح جایگزین با 7Re1 است که یک شاخص قوی برای سیاه که به سلامت در خطوط اصلی نمایان میشود.

 

 

This DVD by Lubomir Ftacnik deals with the Hedgehog structure and its phenomenal potential for generating active counterplay with Black. The appeal of elastic piece development around a dynamic pawn structure has helped to spread this concept to many other openings. The author has consciously limited his survey to the English Hedgehog with an emphasis on the challenges Black faces following the centralisation of White’s queen after 1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 e6 4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.0-0 Be7 7.d4 cxd4 8.Qxd4. While Black will have to survive various challenges to his position, as the aggressor enjoys a slight advantage in development and has great freedom of movement for his pieces, once the defender manages to fend off direct aggression, his prospects are usually quite promising. The idea has stood the test of time and has been resistant to the plethora of rather ingenious ideas White players have come up with over the last two decades. The rise in popularity of an alternative plan with 7.Re1 is a strong indicator that Black emerges from the main lines in good health. Any player able to cope with some pressure in the English Hedgehog will be amply rewarded with flexible, action-packed positions, and plentiful Black counter-chances. Video running time: 3 hours 50 min (English)

 

این فیلم آموزشی را به راحتی میتوانید با نرم افزار های( chessbase ,12,13 وfritz) چس بیس یا فریتز و چس بیس ریدر نگاه کنید

برای دانلود کلیک کنید