فارماکولوژی گونادوتروپین ها ppt

- فارماكولوژي گونادوتروپين ها ppt

فارماکولوژی گونادوتروپین ها ppt

عنوان: فارماکولوژی گونادوتروپین‌ها ppt

دسته بندی: پزشکی و پیراپزشکی

زبان: فارسی

تعداد اسلاید: 87

 

قسمتی از مطالب:

 

روش پروتکل القاء اولاسیون

درمان GnRH

تجویز FSH به مدت 5 تا 12 روز

تجویز 10 هزار واحد HCG

 

برای دانلود کلیک کنید