رویکرد تئوری تصمیم ppt

- رویکرد تئوری تصمیم ppt

رویکرد تئوری تصمیم ppt

عنوان: رویکرد تئوری تصمیم ppt

دسته بندی: روانشناسی و مدیریت

زبان: فارسی

تعداد اسلاید: 34

 

قسمتی از مطالب:

 

رویکرد تئوری تصمیمرویکرد تئوری تصمیم 

تئوری تصمیم، رویکردی است که به فرآیند تصمیم گیری رسمیت می بخشد.
یکی از ویژگی های مهم رویکرد تصمیم این است که عدم اطمینان یا ریسک را در مدل تصمیم گیری لحاظ می کند. این ویژگی بنابه دو دلیل حائز اهمیت است:

    – نخست، مدیران بندرت قادر به انتخاب یک تصمیم هستند و بندرت بصورت دقیق از پیامد نهایی تصمیم مربوطه آگاه می باشند.

     برای مثال اثرات آغاز به کار یک خط محصول جدید، خرید یک قطعه تجهیزات نو و اکثر تصمیمات مدیریتی دیگر، نامطمئن هستند و چنانچه مدل تصمیم گیری این عدم اطمینان را لحاظ کند، یک مزیت محسوب می شود.

برای دانلود کلیک کنید