پاورپوینت قابل ویرایش روستای برغان

- پاورپوینت قابل ویرایش روستای برغان

پاورپوینت قابل ویرایش روستای برغان

این پروژه شامل یک پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 89 اسلاید بوده و موضوع آن روستای برغان  میباشد .

فصل اول

شناخت کلیات روستا

فصل دوم:

کاربری اراضی

صل سوم:

آب و هوا

فصل چهارم

آمار جمعیت و موقعیت اقتصادی

فصل پنجم:

سیستم آب رسانی و درجه بندی معابر

فصل ششم:

ویژگی معماری روستا

برای دانلود کلیک کنید