مجموعه دتایل های دیوار و کف سازی و محوطه و در و پنجره

- مجموعه دتایل های دیوار و کف سازی و محوطه و در و پنجره

مجموعه دتایل های دیوار و کف سازی و محوطه و در و پنجره

مجموعه جزئیات و دتایل های  اتوکدی دیوار و کفسازی و محوطه سازی و در و پنجره

دیتایل دیوار

دیتایل کف سازی طبقات

دیتایل محوطه

دیتایل درب و پنجره

فرمت فایل :DWG و قابل ویرایش

تسریع در روند تهیه نقشه های فاز دو

الگو گیری در ترسیم و جزئیات

 

برای دانلود کلیک کنید