آموزش تصویری اصطلاحات زبان 1

- آموزش تصویری اصطلاحات زبان 1

آموزش تصویری اصطلاحات زبان 1

در این فایل به زبان خیلی ساده 35 مورد از اصطلاحات زبان انگلیسی را به همراه ترجمه فارسی و تصویر کمیک آن ببنید و یاد بگیرید

اصطلاح شماره 1

Horse of a different color

معنی: یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one’s prank is quite a different matter.

اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است.

برای دانلود کلیک کنید