فیلم آموزشی 150حمله شروع بازی با ایده های جدیدوشگفت انگیز ( THE 150 ATTACK (7 PART SERIES

- فیلم آموزشی 150حمله شروع بازی با ایده های جدیدوشگفت انگیز ( THE 150 ATTACK (7 PART SERIES

فیلم آموزشی 150حمله شروع بازی با ایده های جدیدوشگفت انگیز ( THE 150 ATTACK (7 PART SERIES

(THE 150 ATTACK (7 PART SERIES

GM RONEN HAR-ZVI

 150حمله شروع بازی با ایده های جدید و شگفت انگیز

توسط رونن هرزوی

فرمت فیلم: wmv

تعداد فیلم: 7

مدت فیلم: 3 ساعت 59 دقیقه

محصول: ICC

 

ایده های اصلی حمله Be3، Qd2، Bh6، پیشروی پیاده h و سپس مات می باشد. به طور طبیعی، این به نظرمی رسد بیش از حد خوب و درست باشد و به سرعت 150 حمله نام گذاری شد (این ویژگی از سیستم درجه بندی انگلیسی، با 150 برابر به 1800 واحد)، و آن به نظر می رسد که تنها یک بازیکن باشگاه ازچنین سیستمی، حمله آشکارا  بکند و انتظار بازی را با کیش و مات به پایان برساند.

 

 

New Ideas in…: The 150 Attack (7 part series). B07: Pirc defense. In the latest of his “New Ideas In… ” series, GM Ronen Har-Zvi looks at ” The 150 Attack, ” a sharp line for white against the Pirc that was pioneered in the 1980s by a new generation of English players, such as John Nunn, Nigel Short and Mickey Adams. The main idea is Be3, Qd2, Bh6, advance the h-pawn and then deliver mate. Naturally, this seemed too good to be true and was quickly dubbed the 150 Attack (a peculiarity of the English grading system, with 150 equating to 1800 Elo), since it seemed that only a club player would use such a blatant attacking system and expect the game to finish in checkmate.

برای دانلود کلیک کنید