طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: ضرب عددهای مخلوط

- طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: ضرب عددهای مخلوط

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: ضرب عددهای مخلوط

در اولین فعالیت این درس، به کمک شکل‌های داده شده (یا با استفاده از شکل‌های مقوایی) دانش آموزان مربع‌های کوچک تر می‌سازند و مساحت شکل را پیدا می‌کنند. مساحت تقریبی هم مهم است.

هدف دومین فعالیت این است که نشان دهد چگونه در ضرب دو کسر یک عدد از صورت یک کسر با عددی از مخرج کسر دوم با یکدیگر ساده می‌شوند و …

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

ضرب عددهای مخلوط با استفاده از مساحت مستطیل
ضرب عددهای مخلوط به وسیله تبدیل به کسر
ضرب دو کسر با استفاده از ساده کردن کسرها
پیدا کردن حاصل ضرب تقریبی دو عدد مخلوط

هدیه این محصول : طرح درس ریاضی پنجم، درس معرفی میلیارد – طرح درس روزانه برای تدریس مبحث نسبت

برای دانلود کلیک کنید