خواب و رویا از نظر علم روانشناسی و قرآن

- خواب و رويا از نظر علم روانشناسي و قرآن

خواب و رویا از نظر علم روانشناسی و قرآن

خواب و رویا از نظر علم روانشناسی و قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

همه ما خواب می‌بینیم، اما اگر در مرحله خواب REM بیدارمان کنند، به ندرت به یاد می‌آوریم که چه خوابی دیده‌ایم. فرضیه‌های بسیاری درباره رویا وجود دارد. زیگموند فروید اعتقاد داشت رویاها بیان کننده ذهن ناخودآگاه ما هستند که غرایز مختلف را آشکار می‌سازند. کارل یونگ یکی از هواخواهان فروید نیز اهمیت زیادی برای معانی رویاها قائل است. اما نمادهایی را که یونگ ترسیم می‌کند، بیشتر به فرضیه خود او یعنی ، کهن الگوهای جهانی و ضمیر ناخودآگاه همگانی ، که اغلب از نوع معنوی و مذهبی هستند، نزدیک است.

 

تعداد صفحات : 20 صفحه ورد

برای دانلود کلیک کنید