ارزیابی پوزیسیون به روش استادان بزرگ شطرنج GRANDMASTER LEVEL EVALUATION OF POSITIONS

- ارزیابی پوزیسیون به روش استادان بزرگ  شطرنج GRANDMASTER LEVEL EVALUATION OF POSITIONS

ارزیابی پوزیسیون به روش استادان بزرگ شطرنج GRANDMASTER LEVEL EVALUATION OF POSITIONS

ارزیابی پوزیسیون به روش استادان بزرگ

GRANDMASTER LEVEL EVALUATION OF POSITIONS

اثربی نظیر استاد بزرگ میسا پاپ

with Grandmaster Misa Pap

فرمت : mp4 

*همراه با فایل های cbh,pgn

مدت زمان آموزش : 3 ساعت 

محصول :

برای تمام سطوح پیش از استادبزرگی 

 

در این مجموعه استادبزرگ میسا پاپ می گوید که محاسبه حرکت ها در واقع کلید یک پوزیسیون نیست و این ارزیابی دقیق شما از یک پوزیسیون است که حرکت کاندیدا را برای شما نمایان می کند.این یک هنر واقعی است در واقع ارزیابی شما هرچه دقیق تر شود و پیشرفت کند در واقع شطرنج شما قویتر شده است. البته استادبزرگ محاسبه را نفی نمی کند او براستی به شما می آموزد که حرکات زائد را محاسبه نکنید و با درک درست پوزیسیونی در وقت و انرژی خود برای محاسبه صرفه جویی کنید.

 CHAPTER 1 – Introduction
CHAPTER 2 – King Safety
CHAPTER 3 – Material Correlation
CHAPTER 4 – Piece Activity
CHAPTER 5 – Pawn Structure
CHAPTER 6 – Queen’s Exchange
CHAPTER 7 – Complex Positions

 

برای دانلود کلیک کنید