آموزش کامل دفاع نیمزوهندی برای سیاه Learn the Nimzo-Indian Defence

- آموزش کامل دفاع نیمزوهندی برای سیاه Learn the Nimzo-Indian Defence

آموزش کامل دفاع نیمزوهندی برای سیاه Learn the Nimzo-Indian Defence

Learn the Nimzo-Indian Defence – GM Niclas Huschenbeth

آموزش کامل دفاع نیمزوهندی برای سیاه

توسط استاد بزرگ نیکلاس هوشنبت

فرمت: mp4

محصول :chess24 2016

مدت زمان آموزش: 4 ساعت

قابلیت پخش تمام سیستم عامل ها

 

دفاع نیمزوهندی یکی از محبوب ترین شروع بازی ها برای سیاه در مقابل 1.d4است.
استاد بزرگNiclas Huschenbeth 
یک رپرتوار (مجموعه گشایشی) کامل برای سیاه را همراه با رازهای بسیاری از تجربیات خودش به شما ارایه می کند.
در یک دوره ۴ ساعته، شما بهترین ترتیب حرکات را یاد می گیرید، چه مهره ای را باید حفظ کنید و کدام را تعویض کنید، کی پوزیسیون را باز کنید و بسیار بیشتر.
 
این سری ویدئوها برای بازیکنان پیشرفته طراحی شده و به زودی رپرتوار شما در نیمزوهندی را به سطح استاندارد یک استاد بزرگ ارتقا خواهد داد.
 

اهداف

  • یادگیری یک مجموعه سیاه و سفید کامل در دفاع نیمزوهندی
  • به روز رسانی دانش نظری خود
  • شروع باز همانند یک استاد بزرگ
 
طرح کلی فصل ها:
۱- مقدمه
۲- شاخه های فرعی شامل 
4.g3 و 4.Qb3
۳- 4.Bd2
۴- سیستم لنینگراد با 
 4.Bg5
۵- واریانت زمیش با 
4.a3
۶-4.f3
۷- واریانت  کاسپاروف با 
 4.Nf3 b6 – شاخه های فرعی بدون 5.Bg5
۸-واریانت کاسپاروف با
Nf3 b6 5.Bg5
۹-واریانت کلاسیک با
 4.Qc2 0-0 5.e4
۱۰-واریانت کلاسیک با 
4.Qc2 0-0 5.Nf3
۱۱-واریانت کلاسیک با
 4.Qc2 0-0 5.a3
۱۲-سیستم روبینشتاین شاخه های فرعی
  4.e3 b6 
۱۳- سیستم روبینشتاین 
4.e3 b6 5.Ne2 c5
۱۴- سیستم روبینشتاین 
4.e3 b6 5.Ne2 Ne4
۱۵- جمع بندی
۱۶- به روز رسانی 
 4.f3و 4.Qc2 0-0 5.Nf3

 

برای دانلود کلیک کنید