کتاب ارزشمند شطرنج پراکسیس (شطرنج کلاسیک )Chess Praxis by Aron Nimzowitsch

- کتاب ارزشمند شطرنج پراکسیس (شطرنج کلاسیک )Chess Praxis by Aron Nimzowitsch

کتاب ارزشمند شطرنج پراکسیس (شطرنج کلاسیک )Chess Praxis by Aron Nimzowitsch

Chess Praxis by Aron Nimzowitsch

شطرنج پراکسیس (کلاسیک شطرنج)

مجموعه از بهترین بازیهای فوق العاده آرون نیمزویچ 

نویسنده:آرون نیمزویچ

فرمت:pdf

اسکن عالی

تعداد صفحات:218

انشارات :qualitychess 

نمونه PDF گزیده ای

شطرنج پراکسیس مجموعه فوق العاده از بهترین بازی های مشروح آرون نیمزوویچ که توسط مرد بزرگ خود آرون نیمزویچ تفسیر شده است،نیمزوویچ و ایده هایپر مدرن او  تاثیر بسیار زیادی بر تفکر شطرنج مدرن داشت. نیمزوویچ اولین دیدگاه های خود را در سیستم من ارائه کرده  است. او در پیگیری شطرنج پراکسیس او نشان داد و توضیح می دهد که چگونه مفاهیم خود را در بازیهایش  به کار گرفته  است ترجمه کاملا جدید از اثر کلاسیک نیمزوویچ، که اجازه می دهد تا خواننده را به درک ایده نفوذ توضیح داده شده در زبان مدرن است.

نیمزوویچ در زمان خود از بهترین شطرنج‌بازان جهان به حساب می‌آمد، اما اهمیت وی بیشتر به لحاظ نوشته‌ها و نظریات وی است که برخی از آن‌ها امروز مورد پذیرش عامهٔ شطرنج‌بازان قرار دارد. از مهمترین ایده‌های وی می‌توان به ترجیح کنترل خانه‌های مرکزی با سوارها به جای روش سنتی اشغال آن‌ها با پیاده‌ها، بیش‌محافظت (از یک خانه یا مهره)، بازی پیشگیرانه با هدف خنثی‌سازی نقشه‌های حریف، گسترش فیل‌ها به روش فیانچتو، استفاده از ستون‌های باز و حمله به عرض هفتم اشاره کرد.وی شخصیت پیشرو در مکتب هایپرمدرن شطرنج شمرده می‌شود

برای دانلود کلیک کنید