کتاب آموزش گامبی های آلترمن برای سیاه جلد دوم Alterman Gambit Guide: Black Gambits 2

- کتاب آموزش گامبی های آلترمن برای سیاه جلد دوم Alterman Gambit Guide: Black Gambits 2

کتاب آموزش گامبی های آلترمن برای سیاه جلد دوم Alterman Gambit Guide: Black Gambits 2

Alterman Gambit Guide: Black Gambits 2

by Boris Alterman

آموزش گامبی های آلترمن برای سیاه

توسط بوریس آلترمن

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 378

ناشر:Quality Chess

اورجینال با قابلیت کپی و چاپ

978-1906552961:ISBN

دانلود pdf نمونه

کتاب آموزش گامبی صرفا یک کتاب گشایش نیست بلکه یک کتابچه راهنمای کاربر نبرد تاکتیکی است. برای تقویت تاکتیک های خود ویاد گیری حمله های پویا دربازی شطرنج در حالی که مطالعه گامبی ها خیلی سرگرم کننده است. در این جلد معاملات با گشایش های مختلف پس از 1e4 e5، و خطوط تحت پوشش که عبارتند از: حمله مارشال، ضد گامبی Traxler، فرانکشتاین، گامبی دراکولا، ضد گامبی Falkbeer و خیلی بیشتر هستند.

 

 

 

This gambit guide is no mere opening book, but also a tactical battle manual. Sharpen your tactics and learn to play dynamic attacking chess while studying the most entertaining gambits. This volume deals with various openings after 1.e4 e5, and lines covered include: Marshall Attack, Traxler Counterattack, Frankenstein-Dracula Gambit, Falkbeer Counter-Gambit and more.

برای دانلود کلیک کنید