پاورپوینت اداره مصدوم دچار صدمات شکمی

- پاورپوینت اداره مصدوم دچار صدمات شکمی

پاورپوینت اداره مصدوم دچار صدمات شکمی

پاورپوینت اداره مصدوم دچار صدمات شکمی

 

 

60اسلایدهمراه باتصویر

 

اهداف آموزشی:

پس از پایان کلاس و تمرین عملی یادگیرنده قادر باشد:

1- مصدوم دچار ترومای شکمی را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

2- مصدوم دچار بیرون زدگی احشا از سطح شکم را مورد مراقبت قرار دهد.

3- مصدوم با جسم فرو رفته در شکم را اداره کند.

4- علائم صدمات احتمالی طحال را تشخیص داده، از مصدوم مراقبت کند.

5- علائم صدمات احتمالی کبد را تشخیص داده ، مصدوم را مورد مراقبت قرار دهد.

6- علائم صدمات کلیه ، مثانه، و مجاری ادراری- تناسلی را توضیح داده، از مصدوم مراقبت به عمل آورد.

7- علائم پارگی دیافراگم را تشخیص داده، از مصدوم مراقبت کند .

8- مراقبت های ویژه از مصدومین دچار ترومای شکمی را تا72 ساعت بعد از صدمه توضیح دهد.

برای دانلود کلیک کنید