فایل اتوکد آبجکت انواع میز و صندلی اداری

- فایل اتوکد آبجکت انواع میز و صندلی اداری

فایل اتوکد آبجکت انواع میز و صندلی اداری

این مجموعه شامل 6 سری فایل کامل اتوکد می باشد : 

که دارای انواع میز و صندل اداری در زویای مختلف (پلان ، نما) می باشد .

که می توانید در طراحی پلان ها و مقاطع اتوکد خود استفاده کنید . 

برای دانلود کلیک کنید