تولید پایدار گیاهان تراریخته (30 اسلاید)

- تولید پایدار گیاهان تراریخته (30 اسلاید)

تولید پایدار گیاهان تراریخته (30 اسلاید)

گیاهان تراریخته

مهندسی ژنتیک با اصلاح روش های مرسوم و سنتی سبب تولید فناوری محصولات تراریخته شد که در آن DNA خارجی قادر است از منابع بیرون، به درون گیاه انتقال یابد.

گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند.

 بدان معنا که دانشمندان با دستکاری ژنهای یک گیاه گونه ای از آن را بوجود می آورند که نسبت به گونه طبیعی محصول بیشتری تولید می کند یا برخی مواد معدنی و ویتامین هایی که نوع طبیعی فاقد آن است را دارا می باشند.

برای دانلود کلیک کنید