آموزش مهارت کنترل خشم

- آموزش مهارت کنترل خشم

آموزش مهارت کنترل خشم

خشم به عنوان رایجترین حالت در بین زوجین و نیز عموم مردم می باشد. 

البته وجود این خصیصه یک امر نسبی است و شدت و ضعف آن بسته به شرایط دارد. 

اصل وجود خشم جهت صیانت از نفس ضروری است ولی اگر مدیریت و کنترل نشود،  انسان را به بیراه می کشاند و ممکن است مشکلات بسیار فراوانی برای او ایجاد کند. 

گاهی خشم یک لحظه ای پشیمانی تا یک عمر را به همراه دارد.

در این پک سه ساعته مهارت کنترل خشم توسط استاد احمد آدم، کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی آموزش داده می شود.

 

برای دانلود کلیک کنید