پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

- پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

قابلیت ویرایش: دارد

تصویری از خود فایل رو میتونید مشاهده کنید.

قسمتی از متن این پاورپوینت که به صورت تصادفی انتخاب شده:

 • با وجود سرمایه گذاری های عظیم در فن آوری اطلاعات در اقتصاد توسعه یافته، تأثیر  بر بهره وری و عملکرد کسب و کار تا طرح پرسش هایی ادامه می یابد. این بخش بطور منتقدانه بحث تناقض بهره وری فن آوری را مرور می کند.
 • IT، تناقض بهره وری، بازبینی

 • در کنار افزایش به ظاهر بدون سختی و مشکل سرمایه گذاری IS/IT در 15 سال اخیر، عدم قطعیت قابل توجهی و نگرانی در مورد تأثیر بهره وری IT که در حال تجربه در سازمان های کار است، وجود دارد.
 • سرمایه گذاری در سیستم اطلاعاتی
 • ر ارزیابی عملکرد IS/IT در سطوح صنعتی و ملی متمرکز نخواهیم شد بلکه بر عملکرد IS/IT در سازمان های کاری متمرکز می شویم.
 • در سطح جهانی، کامپیوتر و سرمایه گذاری ارتباطات از راه دور در حال حاضر نیمی و با بیشتر هزینه های عمده
 • سالیانه در شرکت های بزرگ است
 • مثل انگلستان هزینه های IS/IT 6/33 میلیارد یورو در سال 1995

معماری کلان سازمانی

 • ارزیابی: یک رویکرد سیستم چرخه حیات

 • در بطن مسیر رو به جلو برای سازمان مفهوم ارزیابی IS/IT و مدیریت چرخه، نمودار ساده شده در شکل

 1-20 نشان داده شده است. تحقیقات اولیه نشان داد که سازمان های کمی در واقع به ارزیابی و مدیریت اجرایی در یک روش یکپارچه در طول سیستم چرخه حیات عمل کردند.

 

 • اینگونه رویکرد شامل چندین فعالیت های مرتبط می شود:
 • 1- شناسایی سود خالص از طریق تنظیم استراتژی و اولویت بندی
 • 2- شناسایی انواع سود عمومی و هماهنگی آنها با تکنیک های ارزیابی
 • 3- گسترش مجموعه ای از اقدامات بر اساس امور مالی، خدمات، تحویل، یادگیری و معیارهای فنی
 • 4- ارتباط این اقدامات با اقدامات ویژه برای توسعه، اجرا و فازهای پس از اجرا مورد نیاز است
 • 5- اطمینان از برقراری کلیه اقدامات از سه مرحله استراتژیک تا سطح عملیاتی
 • 6- ایجاد مسئولیت برای ردیابی این اقدامات و به خصوص بررسی نتایج
 • 7- بررسی منظم نمونه های موجود و ارتباط آن با جهت کسب و کار و اهداف عملکرد

معماری کلان سازمانی

برای دانلود کلیک کنید