اطفا حریق در تونل

- اطفا حریق در تونل

اطفا حریق در تونل

پکیج اطفا حریق در تونل ها که شامل مباحث زیر می باشد.
مقئمه و حوادث حریق در تونل ها 
استاندارد ها و مبانی طراحی سیستم های اطفا حریق در تونل های راه و راه اهن
ردیابی و اعلام و اطفا سیستم
انواع سیستم های اعلام حریق
بررسی موردی تونل سیاتل 
انواع سیستم های اطفا حریق و استاندارد های مربوطه
سیستم های تهویه و استاندارد ها 
انواع فن 
بررسی مورد تونل ملت و شبیه سازی اتش به کمک نرم افزار fluent
و در اخر مراجع مورد استفاده .
شما با خرید این پکیج اطلاعات جامع و کاملی در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق در تونل پیدا می کنید.
این پکیج از منابع و مراجع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده است تا در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد.

برای دانلود کلیک کنید