جزوه کارشناسی ارشد درس آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

- جزوه کارشناسی ارشد درس  آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

جزوه کارشناسی ارشد درس آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

جزوه کارشناسی ارشد درس  آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی ترجمه دکتر علی دلاوری رشته فیزیولوژی ورزشی می باشد آنچه که شما در این جزوه می بینید شامل خلاصه فصل های 1-3-4-7-8-12-13-15-18-22 می باشد که به همراه فرمول های مهم با شرح کامل مطالب قرار داده شده است شما با مطالعه این جزوه دیگر نیازی به خرید کتاب 24 هزارتومانی و مطالعه 500 صفحه این کتاب ندارید دقیق بخوانید و به امتحان بروید مطمئن باشید که قبول خواهید شد. 35 صفحه ورد

برای دانلود کلیک کنید