اموزش تک پلات -قسمت اول -نحوه نشان دادن دو نمودار به صورت همزمان و مقایسه ان ها

- اموزش تک پلات -قسمت اول -نحوه نشان دادن دو نمودار به صورت همزمان و مقایسه ان ها

اموزش تک پلات -قسمت اول -نحوه نشان دادن دو نمودار به صورت همزمان و مقایسه ان ها

حتما پیش امده که برای  یک یک پارامتر مثل لیفت بخواهید برای دو ران مختلف نمودار تغییرات ان ها را مقایسه کنید . در این ویدیو نحوه لود همزمان دو نمودار و سایر تنظیمات ان اموزش داده می شود. 

برای دانلود کلیک کنید