پاورپوینت پیوند شیمیایی

- پاورپوینت پیوند شیمیایی

پاورپوینت پیوند شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

از متصل شدن اتم ها به یکدیگر پیوند شیمیایی تشکیل می شود که نتیجه آن تغییر در توزیع الکترون اتم هاست.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

انواع پیوندهای شیمیایی

پیوند یونی

پیکربندی الکترونی در یون ها

شعاع یونی

شعاع کاتیون نسبت به شعاع اتمی

انواع یون ها از نظر تعداد بار

آنیون ها

ویژگی های ترکیبات یونی

نقطه ذوب و جوش ترکیبات یونی

برای دانلود کلیک کنید