پاورپوینت زمین شناسی اقتصادی

- پاورپوینت زمین شناسی اقتصادی

پاورپوینت زمین شناسی اقتصادی

پاورپوینت کتاب زمین شناسی اقتصادی

  • زمین شناسی اقتصادی شاخه ای از زمین شناسی است  که در آن نحوه پیدایش، اکتشاف، پراکندگی کانیها و یا سنگهایی که برای انسان دارای ارزش اقتصادی است، مورد بررسی قرار می گیرد.
  • این علم با شروع استفاده بشر از مواد معدنی آغاز گردید و با گذر از عصر مس و برنز تکامل یافته و به مرحله کنونی رسیده است.
هدف های کلی کتاب
  • تعریف مفاهیم اولیه زمین شناسی اقتصادی
  • آشنایی با انواع مطالعات تخصصی در کانسارها
  • آشنایی با نحوه تشکیل کانسارها
  • شناخت انواع ذخایر معدنی (آذرین ـ رسوبی ـ دگرگونی)
  • آشنایی با موقعیت زمین ساختی کانسارها

فهرست مطالب

•فصل اول: مبانی و مفاهیم
•فصل دوم: دگرسانی سنگ دیواره ، پاراژنز
•فصل سوم: مطالعات ایزوتوپی
•فصل چهارم: حرارت سنجی و فشارسنجی
•فصل پنجم: پیدایش کانسارها
•فصل ششم: کانسارهای ماگمایی
•فصل هفتم: کانسارهای همراه با سنگهای گرانیتوئیدی
•فصل هشتم: کانسارهای اسکارن
•فصل نهم: کانسارهای اپی ترمال
•فصل دهم: ذخایرغیرهمزاد حاصل از تحرک دوباره مواد معدنی
•فصل یازدهم: کانسارهای سولفید توده ای
•فصل دوازدهم: کانسارهای رسوبی
•فصل سیزدهم: کانسارهای حاصل از هوازدگی
•فصل چهاردهم: کانسارهای دگرگونی
•فصل پانزدهم: کانیها و سنگهای صنعتی
•فصل شانزدهم: ارتباط کانسارسازی با زمین ساخت ورقی
•فصل هفدهم: آشنایی با مینرالوگرافی
 

این پاورپوینت در 330 اسلاید گردآوری شده است که به آموزش کامل درس زمین شناسی اقتصادی در 17 فصل می پردازد و با قیمتی بسیار مناسب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

برای دانلود کلیک کنید