پوستر محاسبه BMI بیماران (نمودار توده بدنی)

picuploaded 59 - پوستر محاسبه BMI بیماران (نمودار توده بدنی)

پوستر محاسبه BMI بیماران (نمودار توده بدنی)

پوستر محاسبه BMI بیماران (نمودار توده بدنی) بصورت ساده و زبانی گویا همراه با تصویر نمودار توده بدنی جهت نصب در بخش ، در زیر شیشه استیشن پرستاری برای تکمیل برگه ارزیابی اولیه بیمار در بیمارستان تهیه شده است.

پس از خرید دو فایل  JPG , PDF ارسال خواهد شد.

 

برای دانلود کلیک کنید