پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سلول و ساختار آن در 82 اسلاید

- پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سلول و ساختار آن در 82 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سلول و ساختار آن در 82 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

یاخته یا سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگان‌ها (ارگانیسم‌های موجودات زنده) است. یاخته به زبان ساده‌تر واحد ساختار و عمل درجانداران است. در هر بخشی از بدن که عملی انجام می‌شود در اصل توسط یاخته‌های آن بخش انجام می‌شود.

نظریهٔ یاخته که در سدهٔ پانزدهم میلادی پدید آمد می‌گوید که همه اندامگان‌ها از یک یا چند یاخته تشکیل شده‌اند، همه یاخته‌ها از یاخته‌های پیشین پدید می‌آیند، همه کارکردهای زیستی یک سازواره در درون یاخته‌ها انجام می‌گیرند و اینکه یاخته‌ها شامل اطلاعات وراثتی لازم برای سامان دادن به کارکرد یاخته و انتقال اطلاعات به نسل‌های آینده یاخته‌ها هستند. یاخته‌های بدن موجودات پریاخته‌ای در برخی بافتها مانند پوست با پیوندهای میان‌یاخته‌ای به هم متصل می‌شوند.

انواع سلول بر اساس وضعیت:

پروکاریوت: سلول‌هایی که به علت نداشتن دیوارهٔ هسته، مواد هسته‌ای در سیتوپلاسم پراکنده شده است و هسته مشخصی ندارند. مانند باکتری‌ها و جلبک‌های سبز – آبی

یوکاریوت: سلول‌هایی که هستهٔ آنها غشایی دارد که آن را در بر می‌گیرد و هستهٔ مشخصی دارند. مانند گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان.

 

اندامک‌های یاخته جانوری: (۱) هستک (۲) هسته (۳) (رناتن) (۴) ریزکیسه (۵) شبکه آندوپلاسمی زبر یا خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) چارچوب یاخته (۸) شبکه آندوپلاسمیک نرم (۹) میتوکندری(۱۰) واکوئل (۱۱) سیتوپلاسم (درون‌یاخته) (۱۲) لیزوزوم

از بخش‌های دیگر هسته که به دلیل نداشتن غشا مشخص و مخصوص خود اندامک نامیده نمی‌شوند می‌توان به سانتریول و ریبوزوم اشاره کرد به اجزای سیتوپلاسم (درون‌یاخته) یوکاریوتها(یاخته‌های هسته‌دار)، اندامک گفته می‌شود که معمولاً عبارتند از:، هسته یاخته، هستک، ریبوزوم (رناتن)، ریزکیسه، شبکه آندوپلاسمی خشن، شبکه آندوپلاسمی نرم، دستگاه گلژی، میتوکندری(راکیزه)، واکوئل، لیزوزوم، سانتریول، کلروپلاست، چارچوب یاخته شامل ریزرشته‌ها و ریزلوله‌ها و … به همراه پوسته یاخته.

 

فهرست مطالب:

تعریف سلول

نظریه سلولی

مقایسه سلول گیاهی و جانوری

بخش زنده و غیر زنده

سلول جانوری

اجزای سلول

غشاء

سیتوپلاسم

هسته

دیواره سلولی

برخی اندامک های سلول گیاهی

برخی اندامک های سلول جانوری

دیواره سلولی

وظایف دیواره سلولی

تغییرات دیواره سلولی

تغییرات فیزیکی

ضخیم شدن دیواره سلول

تشکیل پیت

انواع پیت ها

پلاسمودسماتا

تغییرات شیمیایی

کوتینی شدن دیواره

مومی شدن دیواره

چوب پنبه ای شدن

غشای پلاسمایی

نفوذ پذیری انتخابی غشای پلاسمایی

ساختار غشای پلاسمایی

وظایف غشای پلاسمایی

نقش غشا در انتقال اطلاعات هورمونی

تفاوت دیواره با غشای سلول

روش های انتقال مواد از غشای سلول

سه نوع آندوسیتوز در سلول جانوری

سیتوپلاسم

مهمترین اجزای سیتوپلاسم

شبکه آندوپلاسمی

کار شبکه آندوپلاسمی

ریبوزوم ها

و…

برای دانلود کلیک کنید