نظریه مارتا راجرز (Martha E. Rogers) – فایل word

picuploaded 58 - نظریه مارتا راجرز (Martha E. Rogers) - فایل word

نظریه مارتا راجرز (Martha E. Rogers) – فایل word

فایل کامل نظریه راجرز برای دانشجویان محترم ارشد و دکترای پرستاری تهیه و اماده شده است.

فایل همراه با رفرنس در قالب ورد و در 10 صفحه آماده شده است.

***برای آن دسته از دوستانی که وقت کافی برای تهیه مطلب نداشته و یا به عهده ایشان کنفرانس قرار داده شده است.

مورد تایید استاد محترم دانشکده پرستاری شهید بهشتی سرکارخانم دکتر حسنی

********************

نظریه مارتا راجرز (Martha E. Rogers)پیش زمینه نظریه: 

مارتا راجرز یکی از پیشکسوتان پرستاری است که علم پرستاری رادر اواخر دهه1950و اوایل1960مجسم وپیش بینی کرد. اوثابت کردکه علم پرستاری منحصر به فرد است و ترکیبی از علوم دیگر نیست  و در واقع این علم  بیش ازاینهاست .اگر چه ترکیبی ممکن است رخ دهد اما نتیجه آن یک کل منسجم است که متفاوت ازاجرای آن است .

راجرز در نوشته هایش ابراز می کند که در زندگی شخصی به موسیقی ، اختراع علمی ، فلسفه ، فیزیک و… علاقه دارد؛ همچنین او هوش ، مکتب ، علم و هنر را در گفتمان پرستاری ترکیب کرد / حتی در برخی از منابع ذکر می شود که اوعلاقه زیادی به فرهنگ شرق، بودایسم داشته است ، که این موارد می تواند در پیدایش نظریه ها او موثر بوده باشد .

*************************************

این فایل شامل عنواین زیر میباشد.

 1) Biography

: CAREER    NURSING

: PUBLICATION 

2) over view of model

سوالات اصلی که راجرز سعی کرد به آنها پاسخ دهد عبارت اند از:

مفهوم پردازی راجرز از پرستاری بعنوان یک علم دقیق و روشن دارای چندین پیش فرض  و چندین مفهوم اصلی است که به آن میپردازیم:

3) Concepts of Rogers model

میدان انرژی(energy Field):

باز بودن(OPENNESIS):

الگو(PATTERN):

چند بعدی(PANDMENSIONALITY):

انسان واحد (Unitary Human Being):

محیطenvironment :

اصول همودینامیک(homodynamic principles):

4) مفروضات درمورد پرستاری

5) Nursing Care

6) Case Scenario

Patterning   mutual

Evaluation

برای دانلود کلیک کنید