مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

picuploaded 51 - مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار شامل :فرمت عکس 4 عددعکس

  • داروهای پرخطر
  • هشت اصل تجویز دارو (Right8)
  • نه راه حل ایمنی بیمار

با طراحی ایرانی اسلیمی
با درج عنوان تهیه شده در واحد ایمنی بیمار
برای اعتبار بخشی در بیمارستانها
این سری از پوسترها سری اول از پوسترها میباشد.که بسیار مورد استقبال مراکز قرار گرفت.

نکته!!!توصیه میشود جدیدترین پوستر سایت را در صورت صلاحدید خرید نمایید.

فایلهای دریافتی توسط شما شامل فایلهای PDF ,GPJ خواهد بود.

برای دانلود کلیک کنید