متن فارسی شناخت داروها

picuploaded 47 - متن فارسی شناخت داروها

متن فارسی شناخت داروها

متن  کامل  وفارسی

شناخت داروها

Pdf

982 صفحه فارسی

کیفیت    عالی

یک منبع ومرجع مناسب وقابل اعتماد برای دارو ودرمان بدون تردید  بدیهی است مطالب این منبع نمی تواند جای نظر پزشک متخصص را گرفته وکاررادرحوزه ی مهم درمان با دارورا به خودمان واگذار کند این متن  که به شرح انواع بیماری ها داروهای مناسب روش مصرف دارو در برهه های مختلف ومهمتربنا به اقتضای حالت جسمی بویژه بانوان دوز مصرف ومواردی که به آنها درادامه اشاره مختصری شده براساس حروف الفبای انگلیسی درصفحات رنگی است فهرست محتوای این متن فارسی به شرح ذیل است

فارماکولوژی – نام تجاری -رده بندی فارماکولوژیک  درمانی – مصرف درحاملگی – اشکال مختلف یک داروی موجود – فارمودینامیک وفارماکولینیک – اندیکاسیونهای تجویزراه مصرف دوز اثر دارو – کنترادیکاسیون – موارد احتیاط – عوارض جانبی – تداخلات دارویی – مسمومیت ودرمان – مرقبت های پرستاری – توجهات ویژه – مصرف درشیردهی – آموزش به بیماروخانواده – داروهای انرژی زا

این محصول متن فارسی وکامل شناخت داروها است که با شرح عناوین فوق الذکر در معرفی داروها موارد مصرف وسایر فاکتورهای دخیل دریک فایل اصلی پی دی اف در982 صفحه دریک فایل زیپ Zip تقدیم وعرضه شده است

فروشگاه اینترنتی  جمهور

https://golzarimarket.sellfile.ir

برای دانلود کلیک کنید