طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان

- طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان

طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان

کتاب ریاضی سوم دبستان 8 فصل دارد و هر فصل آن شامل 4 درس و یک بخش حل مسئله بوده که راهبردهای حل مسئله را آموزش می دهد.

در هر درس فعالیت های برای آموزش مفاهیم ، کار در کلاس جهت تکمیل یادگیری و تمرین ها جهت تثبیت یادگیری گنجانده شده است.

در این قسمت طرح درسی سالانه برای تدریس یک ساله کتاب ریاضی سوم دبستان آورده ایم . این طرح درس دارای 3 صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

طرح درس مذکور در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده و در آن برای هر هفته عنوان درس ، زمان اجرای تدریس و شماره صفحاتی که باید تدریس شود ؛ لحاظ شده است.

همچنین در آن زمانهای مختلفی برای مرور دروس قبل ، ارزشیابی مطالب گذشته ، فعالیت های تکمیلی و ساختار درس در نظر گرفته شده است .

قابل ذکر است : در این مجموعه علاوه بر طرح درس فوق ، سه فایل دیگر ( بودجه بندی کتاب در 1 صفحه ، خلاصه هر فصل در یک نگاه در 8 صفحه و جدول ارزشیابی هر فصل در 8 صفحه ) نیز وجود دارد.

  

 هدیه این محصول : طرح درس روزانه ریاضی سوم دبستان با موضوع کسر – تحقیقی جالب در مورد آب درمانی

برای دانلود کلیک کنید