دانلود پروژه حسابداری هایپرمارکت با نرم افزار اکسس access

- دانلود پروژه حسابداری هایپرمارکت با نرم افزار اکسس access

دانلود پروژه حسابداری هایپرمارکت با نرم افزار اکسس access

دانلود پروژه حسابداری هایپرمارکت با نرم افزار اکسس access

تعداد جدول: 8

تعداد کوئری: 15

تعداد فرم: 8

گزارشگیری: 8شامل: چک، فاکتور خرید، فاکتور فروش، حقوق پرسنل، لیست کالا، مشخصات افراد، دفترچه تلفن، انواع جستجو و گزارشگیری و …

برای دانلود کلیک کنید